Работническо-селска партия, за работническата класа и за социалистическата алтернатива!
НОВИНИ

  събития

БРСП СЪОБЩЕНИЕ

от изх.поща на партията:

Българска работническо-селска партия, Национален Комитет

9010, Варна, gsm: 0889655337, 0894266499,

email: brsp90@hotmail.com  web: brsp-party.ml    блог: gevara01.blog.bg

 

Изх.№ 5 /09.04.2020                           

 

До г-н Министър-Председателят на Р-ка България

Копие:

До г-н Министъра на здравеопазването на Р-ка България

До г-н Министъра на вътрешните работи

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Българската работническо-селска партия подкрепя усилията на обществото и здравните власти за ограничаване разпространението на Ковид-19 в страната. В същото време след изтичане вече на четири седмици от началото на кризата, смятаме, че в  някой от разпоредбите могат да се внесат промени. Така например гражданите от областните градове трябва вече да могат да отиват до вилите и имотите си извън обл.град с цел засяване на пролетните култури. Знаете много добре, че  ДЕН, ГОДИНА ХРАНИ. За тази цел в  декларациите си за излизане от обл.градове, гражданите да декларират: 1. Че отиват за тази цел и 2. че се задължават да не влизат в контакт  с местните жители на населеното место, в което ще пребивават или ако осъществяват такива, да бъдат съгласно инструкциите на здравните власти.

                Смятаме, че е все едно дали гражданина Х ще бъде изолиран в имота си в града или в населено място извън града. Във втория случай ще има възможност да си посее картофите, доматите и др.земеделски култури. Това ще даде някаква минимална сигурност на тези семейства, че във времена на глад могат да оцелеят.

               Вероятно и други заповеди и разпореждания има възможности да се реагира по адекватен начин. За това, молим, внимателно да се разглеждат предложенията на хората.

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НК на БРСП:   /п/

                                                                                                                                                                                              /Георги Иванов/

Новият / от 01.02.2020 /съпредседател на НК на БРСП

Малко от историята на БРСП.Нашето отношение към ЕС и НАТО  още тогава.

До ВСИЧКИ! ДО ВСИЧКИ!

Граждани на Република България!

        Много от Вас намразиха всички буржоазни партии в родината ни. И с право! Но има една особена, истинска народна, най-демократична и независима партия -Българската работническо-селска партия. Единствената алтернатива на лъжливите буржоазни партии!

    БРСП  е  единствената  автентична  лява  партия  днес! Тя се бори  за смяна на  строя, за ликвидиране  на  капитализма! Друга  такава  партия  има  ли  днес? Не, няма! Целта  е  социалистическа  пазарна  икономика  по  Маркс и  средствата  за  производство  да са обществена собственост,  у  работниците   и  селяните, у   избраните, но  подчинени  ръководители  пак  на  работниците  и  селяните! За възможно най-ниско равнище на бюрокрацията. Заплатите на най-висшите държавни служители да бъде равна на една средна работническа заплата. Пенсионната система - наистина солидарна. Равни пенсии за равен трудов стаж. Местната власт, съставена от делегирани представители на работническите колективи и представителите на пенсионерите, сменяеми по всяко време, изпращащи делегати за републиканските съвещания, също избирани и сменяеми по всяко време. Референдуми по всички важни въпроси на държавата и селищата в страната.  Това  е  разликата  от  преди 1989 г. Тогава  тези  средства  бяха  в  държавата  и  се  крадеше, разхищаваше, неглижираше, не  се  работеше  активно... поради  липса  на  социалистическа  пазарна  икономика!

    При  пазарната  социалистическа   икономика  средствата  са  в  трудовия  ко-
 лектив,  у  работниците  и  никой  няма  да  краде  от  себе   си, от  колектива, от  предприятието,  в  което  членува  и  работи! Конкуренцията  е между работнически колективи и доказано работи:  Китай, Виетнам  и  други! Като добавим и хубавите страни на държавния социализъм до 1989 г.: безплатното образование и здравеопазване, максимум 3 банки, държавна БНБ, инвестиционна и кредитно-търговска, кооперативното движение, трудовите бригади на учащите се, става ясно какви са основните предимства са социалистическата икономическа система. Ще използваме и добрите страни на частно-капиталистическата система след същата дата, та до днес, а имено: свободното слово,свободните медии, свободно пътуване по света:

                                                             БРСП  е  ЗА:
  -  СОЦИАЛИЗЪМ, РАЗЛИЧЕН  ОТ  ПОЗНАТИЯ  У  НАС  В  ПЕРИОДА  1944-1989г. -ИСТИНСКИЯ, МАРКСОВИЯ СОЦИАЛИЗЪМ;
  -  РАБОТНИЧЕСКА  ДЕМОКРАЦИЯ;
  -  ПАЗАРНА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА  ИКОНОМИКА;

 -  МНОГОПАРТИЙНА  СИСТЕМА, СВОБОДА  НА  ПЕЧАТА;

 - БЕЗПЛАТНО  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  И  БЕЗПЛАТНО

  ОБЩОДОСТЪПНО  ОБРАЗОВАНИЕ. 
                                                           БРСП  е  ПРОТИВ:
  - ЧЛЕНСТВОТО  В  НАТО  И  ЕС;
  - НАЛИЧИЕ  НА  ЧУЖДИ  ВОЕННИ  БАЗИ  В  БЪЛГАРИЯ;
  -  РАЗДЕЛЕНИЕТО  НА  БОГАТИ  И  БЕДНИ;
  -  ЕКСПЛОАТАЦИЯТА - ЧАСТНА  И  ДЪРЖАВНА. 
        БРСП  има  за  цел  консолидиране  на   всички  български  граждани  за едно  велико  дело:   Спасението  на  майка  България!

       За това дело сега са нужни честни, смели и безкористни мъже и жени, верни на идеята хора. Такива са членовете на БРСП! Стани член на автентична, народна, лява партия за Майка България!

                              От организационния комитет за провеждане на Извънреден конгрес

Братските партии по света осъждат израелските убийства на палестинци.

.

      Чрез посолството на Р-ка Турция в София

                                                                                            До господин Президента на Република              Турция

 

Долу ръцете от известната група за революционни песни Йорум!

Членовете на групата са наши интернационални братя в борбата ни за по справедлив свят!

Вместо в затворите в Турция, ИСКАМЕ групата в България, заедно да посрещнем 1-ви май!

Песните на група Йорум,,ще пребъдат във вековете, Вашата власт, господин Ердоган е временна!

 

От Българска работническо-селска партия,

От гражданско сдружение „Български работнически съюз”

    Уважаеми наемни работници и служители, селяни, пенсионери!

 

   Ако сами не си помогнем, няма кой да ни помогне. Българската работническо-селска партия е Вашата партия.Това е партията на бъдещето , с най-добрата програма,реализацията  на която ще ни направи щастливи хора.Заедно можем! Организирайте се в местна структура на БРСП!              

Gsm: 0889082901,0879430508,  brsp-party.ml

Новогодишно поздравление

към членовете и симпатизантите на БРСП

Измина още една трудна година за партията, за българският народ и за комунистическото движение в света. Настъпи новата 2019 година. Използваме случая да пожелаем на всички трудови хора в България и света преди всичко мирна от към войни нова година и много успехи на братските партии и движения, борещи се за народовластие, справедливост, против експлоатацията.

2018г.беше не-успешна година за БРСП. Две години изминаха с надеждата, че една част от ръководството на партията ще се осъзнаят и ще прекратят потъпкването на Устава на партията, решенията на VI и VII пленуми на партията, че ще се заемем с истинска работа сред народа. Вместо това „другарите“решиха чрез фалшив конгрес да продължат да блокират дейността на партията и засега успяват. Дано още в началото на 2019 г. се осъзнаят ,че иначе лошо.

През годината управляващите десни партии продължиха с орязването  правата на наемните работници, служителите и селяните.Едва през ноември народният гняв избухна и поне движението „Системата ни убива“ успя в законова форма да превърне исканията си. Явно през тази година предстои нов сериозен сблъсък с управляващите. Двата избора през тази година ще покажат промените в общественото мнение, но дали БРСП ще участва поне в местните избори е въпрос неизвестен, заради  неистовото желание на Тодор Жеков да е вечен съпредседател.

БРСП приветства революцията на „жълтите жилетки“ във Франция и ще подкрепи активно  вече появилото  се в България идентично движение.Време е и в България да се противопоставим на орязването на правата на трудещите се, от властта и капитала.

Желаем на всички успех в плановете на всеки за 2019 година. Нека издигнем на ново ниво солидарността  ни е честита новата 2019 година!

 

Пенка Бетовска- съпредседател на НК на БРСП.

Васил Жеков-представляващ ИТ“Марксистко-работническо“в БРСП.

Българска работническо-селска партия-Национален Комитет

9010, Варна,кв.Чайка,бл.4,вх.А,ап.37, тел. 02 8259801,

gsm:0889082901,

email:brsp90@windowslive.com,brsp90@hotmail.com

web:brsp-party.ml

 

 

                         Декларация

               Националния комитет на Българската работническо-селска партия,на свое заседание на 5 и 6 август 2017 г. РЕШИ:

               V пленум в София проведен на 02.ІV.2017 г.беше организиран и проведен напълно по Устава на партията и ЗПП. Неговите решения не влязоха в сила поради отказа на Съпредседателят Тодор Жеков и Саша Атанасова да признаят пленума за състоял се. Отказаха да предоставят протокола на председателстващия пленума за подпис, а по-късно и на членове на НК и НКРК при поискване, показаха за пореден път тяхното самочувствие на хора стоящи над колективния висш орган на партията, които могат да не се съобразяват с взети решения на пленумите, а след провеждането на пленумите да обявяват същите за несъстояли се.

               В същото време мнозинството от членовете на НК на БРСП смята проведения извънреден пленум в Добрич за незаконно свикан и противоуставно проведен, без кворум с участието само на 3 –ма члена на НК, но за съжаление с участието на на председателят на НКРК. Обявяваме решенията му за невалидни, за незадължителни за нито един член на партията.

               Във връзка с нарушенията на Устава от председателят на НКРК,който е задължен по устав да следи за уставното провеждане и приемане на всички решения ,на всички нива в партията се състави  съответният протокол.

              Настоящият VІ разширен редовен пленум, през двата дни, се проведе напълно по Устава и всички решения би трябвало да влязат в сила, но отново господин Тодор Жеков заяви накрая,че пленум е нямало и ще трябва за пореден път  да се молим за препис от протокола, за да го внесем в Съда.

              Подписали: 1.Съпредседател на НК на БРСП…………п……………../П.Бетовска/

                                      2. Зам. Председател на НК на БРСП…………п…………/Р.Антова/

                                      3. Член на НК на БРСП………………………п………………./Ат.Николов/

                                      4. Член на НК на БРСП………………………п………………./Б.Иванов/

                                      5. Новоизбран член на НК…………………п………………/ Ив. Гецов/

                                      5. Член на НКРК на БРСП……………………п………………../Илия Йовчев/

                                      6. Член на НКРК на БРСП……………………п……………../В.Жеков/

Вече сме в 2018 г. Новогодишно приветствие към членовете и симпатизантите на БРСП

 

Приятели, скъпи другарки и другари, честита ни новата  2018 г.. Старата година отмина и надявамe се разделението в ръководството на партията също  да отмине.Чужди нам хора, извън партията,в съучастие на единият от съпредседателите ни, предизвикаха кризата в партията. Амбициозните  им намерения, кариеризмът им, не побиращ се вече в рамките на една партия и  един Устав, са към финала си. Има два варианта  за 2018 г. : или БРСП остава като партия и върви по своя път или  умира. Независимо дали ще я има  или не, в света и у нас борбата за истинският /Марксовият/ социализъм ще продължи. В  Русия сила набира движението за народовластие с много  близка до нас идеология,  Путин вече има сериозен конкурент в лицето на Павел Грудинин, ние желаем победа на Грудинин , арабският свят ври и кипи, малката и героична  КНДР сама се изправя срещу световния  хегемон, Куба отдавна вече не е сама в Латинска Америка, в Азия доминират нашите идеи, последно в Непал. В Европа борбата ни ще бъде за разпускане на НАТО и превръщането на ЕС в Европейски Социалистически Щати. Да си пожелаем  новата година да бъде много по-добра, много здраве и много успехи да ни споходят и да продължим безкомпромисната  борба за свободен труд, равенство и справедливост!

Д-р Пенка Бетовска- съпредседател на НК на БРСП,

Илия Йовчев- председател на НКРК

Прочети в раздел "Новини-Декларации" нова декларация от 25 .01. за отношението на БРСП към решението за изучаване на "комунизма"в 10-тите класове на училищата
Важно съобщение:
Съгласно решение на СГС от 02.08.2017 г.от НК са заличени Димитър Метаксов Кичуков и Никола Геориев Арнаудов.От НКРК е заличен Николай Иванов Александров.На VІ-тия пленум, състоял се на 05.08.2017 г.на тяхно место са избрани др.др.Иван Христов Гецов и Мирослав Илиев Янков, а за член и председател на НКРК е избран Илия Христов Йовчев.
СЪБИТИЯ

Йордан Малджански- съпредседател на Българската работническо-селска партия.

 

ДОВЕРИЕТО КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ „ГЕРБ“Е СРИНАТО С АЧС. СЕГА Е МОМЕНТА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ СЕЛЯНИ И ОНЕЗИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИСКАТ ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ ДА НИ ПОДКРЕПЯТ НА ТЕЗИ ИЗБОРИ . НАШИЯТ ДЕВИЗ, НА БРСП, Е:"НИТО ЕДИН ГРАЖДАНИН ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ СЕЛСКИ КМЕТ“. ВСИЧКИ КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ БЪЛГАРИ И ЗАСЕГНАТИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ТАЗИ АЧС И ОНЕЗИ, КОИТО НЕ СА ДОВОЛНИ ОТ ДОХОДИТЕ  И НАЧИНА СИ НА ЖИВОТ, ДА МИ СЕ ОБАДЯТ НА ТЕЛ.0878949214,0894266499, ЗА ДА КООРДИНИРАМЕ ДЕЙСТВИЯТА СИ. ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ТРЯБВА ДА ОРГАНИЗИРАМЕ ЕДИН ПРОТЕСТ НА НЕДОВОЛНИТЕ ОТ 10 ГОДИШНОТО "УПРАВЛЕНИЕ " НА ГРАЖДАНИТЕ, ПРЕЗ КОЕТО ВРЕМЕ ОТКРАДНАХА ОТ ПРСР 18 МИЛИАРДА ЛЕВА, ИЗГОНИХА 1.5 МИЛИОНА СЕЛЯНИ , ЗАКРИХА 800 СЕЛА И ОБЕЗЛЮДИХА ЦЕЛИ РЕГИОНИ, КАТО СЗБ.

Уважаеми варненски работници и служители,

Наближава първи май. По цял свят наемните работници и служители протестират на този ден за по добри условия на труд ,за по-добро заплащане на труда им. Така е и в нашите съседни държави- Турция и Гърция. Само ние, българските работници и служители, пенсионерите, поради много „големите“ ни заплати и пенсии, не се включваме в международния ден на работническата солидарност. Защото бил измислен от комунистите! Като че ли евентуалните в повече пари, влезли в твоя джоб, приятелю, вследствие на солидарността от една страна и въздействието върху психиката на капиталиста от другата страна,ох, извинете,работодателя- /колко красива дума намериха за тези, дето живеят охолно от труда на експлоатираните/ са заразени с комунизъм! Спокойно,тази идея не влиза в човека през парите в джоба, а през мозъка на съзнателния работник и служител. На юг и запад хората нямат такъв проблем, синдикатите им са силни, самите работници разбират, че са по силни, когато са обединени и затова живеят много по добре от нас. Ето пресен пример, как у нас разбираме „общата“ борба на угнетените-стигаме най-много до обединение по професии, секции и колективи,поотделно, който по-рано поиска,получава от господаря ни, Бойко Борисов. Медицинските ни сестри малко позакъсняха, но все пак самодържеца им обеща 50 милиона, които те  харесват,но ги искат всяка година и затова пак ще протестират, но прескачайки сакралната дата 1-ви май. Защо? Вероятно по същите причини за които писах по-горе! Прави са, искат всяка година да имат добри заплати и не само заплати, а имат и други искания, които бяха валидни за друга система. Остава да протестират и на първи май, да ги обвинят, че са комунисти и да загубят всичко. Хитри! Българина /в случая българката/ все мисли да надхитри другите и той да е добре, пък другите…вълците ги яли. Затуй, уважаеми варненски и български наемни работници и служители, скъпи пенсионери, сме на това дередже. Разединението е добро дошло за господаря, за оная, другата класа, която Ви изсмуква и последните парици, чрез 20 % ДДС и други данъци, чрез моловете, аптеките и услугите, чрез сметките за ток, вода, интернет и последните левове за игрите на Пеевски. Те  изобщо не се страхуват, че взетите от Вас пари могат да ги заразят с комунизъм! А, Вие  стойте си и на 1-ви май в къщи,за да не се хванете „опасната зараза“! Останете си бедни, но десни! А ние,истинските леви, като нямаме Вашето мощно присъствие, ще се повеселим, вместо да протестираме, може и да се почерпим за празника, така е в Булгаристан на 1-ви ма

БРСП със съпредседател Пенка Бетовска подкрепя искането на майките на деца с уреждания за оставката на Валери Симеонов и призовава членовете и съмишлениците си да участват активно в протестите в страната. Подкрепяме също така инициативата на синдикатите "Защита" и "Автономен работнически" за масов протест срещу повишаването на данъка и екотаксата за стари коли, гражданската застраховка за всички коли и редица други увеличения на цените за стоки и услуги.Нека на 27 октомври да изразим нашето несъгласие с поскъпването на живота и да искаме смяна на тази жестока капиталистическа система.

Разменени приветствия по случай Нова година между Световната федерация на профсъюзите /СТФ/ със седалище  в гр.Атина и БРСП

 

Отговор от БРСП|

Вчера, 15:40

WFTU International (international@wftucentral.org)

Изпратени елементи

Уважаеми другари от секретариата на СПФ,

Благодарим за пожеланията за новата 2018 година. Желаем Ви много здраве и все така да бъдете активни в световното работническо движение. Независимо, че ние членовете на Българската работническо-селска партия и членовете на сдружение "Български работнически съюз" не сме участвали досега в мероприятията на СПФ, а само сме ги следили, то моля Ви, считайте ни за Ваши членове. Много съжаляваме, че преди година-две не можахме да изпратим наш представител в Атина, сега и да искаме сме в невъзможност да изпратим наш другар,чак в Мексико! Желаем Ви много успехи през настоящата 2018 г. и дано тя стане годината, в която БРСП и БРС ще заемат своето достойно историческо место в СПФ.

от ръководствата на БРСП и БРС


От: WFTU International <international@wftucentral.org>
Изпратено: 08 януари 2018 г. 6:46
Тема: Уважаеми Бьлгарски колеги

 

 

 

Уважаеми Бьлгарски колеги

Работници,безработни, и пенсионери в Бьлгария,

По повод новата година 2018 Световната Профсъюзна Федерация Ви пожелава лично здраве, успех в живота и в борбите си.
Световната Профсьюзна Федерация има исторически връзки с България бьлгарския народ и работниците в страната.

Секретариат на

CΠΦ

8-01-2018

ATHENS

 Дебат: Кой може да бъде избран за делегат на VІІ-мия конгрес на партията?
 В раздел"Новини-конгреси"

Имаме положителен отговор на нашето предложение от 9 април от МВР: "Конкретно по Вашето предложение, със заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-196/10.04.2020 г. е облекчен режима за преминаване през КПП на лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населеното место, в което живеят, за да преминат през КПП те следва да предоставят служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваемият от тях имот".
Благодарим за бързата реакция,така трабваше,благодарим за проявеното разбиране и към тази категория граждани,които обработват градините си в други населени места.

Българска работническо-селска партия, Национален Комитет

9010, Варна,кв.Чайка,бл.4,вх.А,ап.37 gsm: 0889655337, 0894266499,

email: brsp90@hotmail.com  web: brsp-party.ml    блог: gevara01.blog.bg

изх.№   11 / 18.05.2020        

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

Днес, 18.05.2020 год.,във връзка със запитвания и препоръки на членове и симпатизанти на партията, Националния Комитет взе следното решение:

Подкрепяме всички леви и патриотични партии,движения, граждански сдружения и синдикати, които искат и организират протести и стачки за оставката на правителството на ГЕРБ.

Призоваваме всички наши членове и симпатизанти активно да участват в насрочените протести и стачни действия.

Доверието в правителството на ГЕРБ окончателно се изпари сред народа и мнозинството иска вече само едно: ОСТАВКА!

 

                                                                 

            Председател на НК на БРСП:

                                                                                                                      /Георги Иванов/

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now