1/12

Партията е основана от работници в местността "Аладжа Манастир"-Варна.  Тя има за цел да работи за по-доброто бъдеще на работниците.  Трябва да подобрим условията на труд, нашите училища и образователна система и създадем повече работни места. Но това няма да стане в условията  на капитализъм, защото както казва приятел в Фейсбук, цитирам Delcho Grancharov: "Контролиран Капитализъм няма! Капитализмът затова се нарича "капитализъм" - защото интересите на капитала определят обществените отношения! Контролът на тези интереси се нарича "социализъм" - тук интересите на обществото определят отношенията в обществото и парите/капиталът се използва само като средство за постигане на поставените от интересите на обществото цели!" Затова партията ще се бори за смяна на системата. Смяна на капитализма с истинският Марксовия социализъм, който не е прилаган в България.

Здравеопазване

Премахване на здравната каса. Безплатно и общодостъпно здравеопазване! ПП БРСП се обявява твърдо и за безплатно здравеопазване с нова политика за социално осигуряване, като се премахне унизителното и уравнително заплащане на лекарската гилдия. Безплатното здравеопазване е постижение на социализма, но съвсем не значи безплатен лекарски труд! Както и обратното - спасяването на човешки живот не трябва да бъде обект на търговия! Достойно заплащане на лекарите и средния медицински персонал и категорично отхвърляне на безумната практика лекарите да бъдат търговци, а болниците – търговски дружества, подчинени не на Хипократовата клетва, а на Търговския закон!
МНОГОНАРОДНОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ

 Няма да налагане всички да се пишат българи! Всеки ще има право да се определи към коя народност е. Всички народности в България са равни с правата си и задълженията си. По националност всички сме българи. Толерантни към изпадналите в беда поради война чужденци, стига да спазват законите на страната.България ще се бори за изкореняване на войните и за справедливи международни отношения за да не де допускат преместване на големи маси народи. ПП БРСП признава многопартийната политическа система и ще се придържа стриктно към нея, както в опозиция, така и на власт. Парламентаризмът, като откритие на буржоазната политическа доктрина, е необходим и на работническата партия именно за отстояване и запазване на своите принципи в сравнение с всички останали партии, за доказване на своята идентичност и морал. В капиталистическото общество ПП БРСП е длъжна да използва парламентаризма като оръжие в своята борба, като средство за пропагандиране на социалистическите идеи и да защитава според възможностите си угнетените трудови маси. Социализмът, като власт на работническата класа и свободния труд, не отрича многопартийната политическа избирателна система. Напротив, социалистическата демокрация предполага именно такъв род политически отношения, за да не се изроди тя в авторитарно управление.

ИКОНОМИКА

Собствеността ще бъде обществена и лична.Средствата за производство ще са обществени. Земята -също. Всички ще имат право на земя за лично ползване в размер определен на всенароден референдум.Жилища,вили,автомобили и всичко свързано с бита на хората е лична собственост.ПП БРСП има за главен приоритет възстановяването и защитата на българската икономика, унищожена безмилостно за четвърт век методично разграждане по нео-либералния план Ран-Ът. Разследване на законността и ревизия на сделките през целия  криминален „преход” към нищото и експроприация на всички незаконно придобити имоти и производствени активи. БРСП ще провежда в условията на съвременния империализъм протекционистка  и анти-дъмпингова политика в защита на българското промишлено и селскостопанско производство. В тази връзка БРСП  ще поиска преразглеждане на всички договори за присъединяването на Република България към Европейския съюз, като ще се търси съдебна отговорност на всички длъжностни лица незащитили българските национални интереси или откровено участвали в грабежа и унищожаването на българската икономика. За престъпления от национален мащаб давност няма!

КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

За БРСП съхраняването на българската култура е от първостепенно значение. Не трябва да се разрушават български културни и исторически паметници и ценности от кое да е историческо време. Освен това, ние считаме, че днешните български политици и културни дейци са в тежък дълг към родната култура за успешното й популяризиране като един от върховете на световната културна общност. Българската литература, музика, изобразително изкуство, история и археология заемат своето достойно място сред най-високите световни културни образци. За ПП БРСП културата не може да се дели на елитна и масова. Културата е поприще, в което призванието води човек свободно да изрази своя Индивидуализъм. Партията е решително против всяка псевдокултура, насаждаща насилие и низки инстинкти - особено ширеща се в наше време - която унижава и унищожава човешката личност.

В съвременния свят един от приоритетите на цивилизацията е развитието на науката, в която се инвестират колосални средства и потенциал. Ето защо ролята на учените става все по-значима в бъдещото устройство на света. ПП БРСП спечелвайки властта, ще се стреми да изведе българската наука на челни позиции в света, като залог за бурното развитие на обществото, утвърждаващо по този начин социализма. Затова научната и техническата интелигенция за ПП БРСП е на висотата на художествената интелигенция. Насърчаването на науката и техническите постижения за благото на обществото за БРСП е постоянна, неотменима и изключително важна задача.

ВИЖ ВСИЧКО В ПОДОТДЕЛИТЕ -ПЛАТФОРМА  И ПРОГРАМА ИТ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now