Как Тодор Жеков провали Краневският  пленум без да подозира,че сече клона на който седи?

                VІІ-мият разширен  пленум  на НК на БРСП, състоял се в разгара на лято  2017 год.. в курортното селище Кранево стана „ПРОВАЛЕН”. За втори път,с лед Софийският! На него присъстваха всички членове на НК и НКРК, редовно поканени от Председателството, а също така и доста гости от София и Варна.Премина при спорна организация през двата дена- събота и неделя. Организиран от тази част от членовете на НК, която цяла година се бори за спазване на Устава и колективното начало в ръководството на партията, начело с д-р Пенка Бетовска- съпредседател на НК. Другата част от НК, начело  Тодор Жеков дойде на пленума с намерението да пречи на работата му. Започна с оборването на дневния ред и завърши в Софийски Градски Съд на второто заседание  с молба към Съдията по делото от господина, лично , да се прекрати делото, тъй като скоро щяло да се проведе извънреден конгрес и всички въпроси там щяло да се решат. Къде ще му дойде на ума на човека от с.Средина, Ген.Тошевско, че това решение може да се обжалва и Върховния Касационен Съд  с определение № 54/23.01.2018 г., да го развенчае,като еднолично представляващ партията. Чак сега, след като СГС не прие изобщо да разглежда решенията на извънредния конгрес, Тодор разбра/а, може още да не е разбрал/, каква грешка допусна с нежеланието си да подкрепи внесените документи от пленума , искането му за прекратяване на делото, довело до прекратяване на пълномощното му за еднолично представляване на партията от него. „Който каквото сам си направи, никой друг не може да му го направи” –казва народа! Но, не и той, „народния” водач, на него все някой друг му пречи, в случая и не само в случая,пишещият тези редове.В случая единствен изход  от създалото се положение е двете групи и най-вече той, който се мислеше за все и вся в партията, да потърсят/потърси/ колективното решение на НК и НКРК.

                Спорна организация на пленума?!?! Искам да хвърля светлина по този въпрос, защото някой другари от София се оплакаха  след пленума, от лоша организация. Да, когато не се спазва реда, определен с поканата и най-добрата възможна организация става лоша. В поканата ясно са определени часовете на заседанията и часовете за почивка,готвене и плаж. Техническите организатори на пленума от Варна в състав: Мандев, Жеков и Венецков искаха да създадат условия за работа,обяд, море и вечеря на дошлите от страната другари. За това търсиха и намериха това место до самото море, само на две крачки от водата. То се намира на 25 клм. от Варна, нужни бяха няколко пъти тримата да ходим  с лични средства и организираме нещата.Намерихме, благодарение пак на Мандев и много евтин хотел, по 10 лв. нощувка в най-натовареното време на курорта-през първите дни на м.Август. В НАЙ-ГОРЕЩОТО ВРЕМЕ, В ЧАСОВЕТЕ ОТ 10 ДО 17 ЧАСА,ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПЛАЖ ,ОБЯД И ПОЧИВКА,ЗАБЛУДЕНИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА В ПОМЕЩЕНИЕ БЕЗ КЛИМАТИЦИ,СПОРИХА И РЕШАВАХА!!!                         Опитах се да ги подсетя,като на два пъти влязох във водата и се насладих на хладината на морето. А, те продължиха да заседават?!?? Какво можех да направя,ние бяхме двама с Илия Йовчев-те мнозинството, което не се съобразява с реда предложен от организаторите. Какво можеше да направи и др.Атанас Венецков, който купи с лични пари /118 лв./храна и бира,след като съпредседателят  Тодор Жеков и секретарят Саша Атанасова отказаха да подпишат протокола с който той можеше да си вземе парите от касата на партията? Това,което е нормално-обиди се! После чуваме оценката-лоша организация!

09.05.2018 г.  Васил Жеков

Възход и падение

      Възход и падение         

      В живота е така, има периоди на възход и на падение. Такъв период на падение измина и нашата партия, заради нежеланието на съпредседателят Тодор Жеков да подаде исканата му оставка в Националния комитет на партията. Повече от година! То не бяха пленуми и контра-пленуми -неуставно  свикани, дори осъществи желанието си да подаде оставката си не пред НК, а пред конгрес и направи за тази цел …..фалшив конгрес, за да се изложи докрай! За да изгуби доверието и на последния си привърженик в партията. За да доведе партията до възможно най-ниското дъно! Но ето, че и тази криза в партията свърши. Сега идва времето на възход! Всеки ден към групата във ФБ се присъединяват по 4-5 нови членове, в партията постъпват нови членове. И така ще бъде през цялата 2018 година, до като си възвърнем правото на съществуване, под колективното ръководство на останалите верни на партията членове на НК, и на тези които най-после разбраха каква груба грешка беше направена, да се свиква конгрес в условията  на криза в партията! Сега вече начело с другия съпредседател, доктор Пенка Бетовска и заместник председателят Росица Антова, трябва да се попълни съставът на Националният комитет и Националната контролно ревизионна комисия, да се стегнат областните организации.Благодарение на новите членове на партията да възродим другарските взаимоотношения, да изхвърлим лъжата и интриганството от всекидневието ни  и да заработим в присъщата ни атмосфера на разбирателство и целеустременост към важните, съществените партийни задачи.Ще дойде времето и за редовен конгрес, може да закъснеем с година, но трябва партията да живне, трябва активизиране на всички членове и структури, трябва идеите заради които се създаде партията, да завладеят умовете и сърцата на новите и старите членове на партията.

                Ние знаем, че днес може и да не спечелим, но утре,………. утре  живота ще бъде рай!

                Имаме вярата, че човечеството премахне ли експлоатацията на човек от човека, или от държавата, живота ще бъде рай!

                Ако не успеем за нас  си днес,  бъдещите поколения ще ни бъдат благодарни,че сме поддържали огъня!

                Изказвам моята  благодарност към членовете и симпатизантите ни от страната и чужбина, които за миг дори не се усъмниха в нашата правота и ни подкрепяха безрезервно, на НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ на партията и групата, които се вливат в най-подходящият момент в партията- да сте живи,здрави и винаги в борбата за социализъм, за свободен труд, равенство и справедливост!

                Васил Жеков

 Народоправие Россия = Китайския комунизъм

МЕЖДУНАРОДНАЯ МАРКСИСТСКАЯ РАССЫЛКА 12 ноября 2017 года

"Китай очень мудро использует и задействовал возможности и ресурсы мировой капиталистической системы!" /Ս.Ղանդիլյան /Сурен Гандилян/ <gandilyan_s@mail.ru>/

Воскресенье, 12 ноября 2017, 8:22 +03:00 от Волков Вячеслав <agnee@yandex.ru>: .................не понимают, что Китай строит социализм буржуазный.

Воскресенье, 12 ноября 2017, 19:11 +03:00 от Ս.Ղանդիլյան /Сурен Гандилян/ <gandilyan_s@mail.ru>: Имейте совесть, дорогие "марксисты"!!!

Буржуазного социализма НА ПРАКТИКЕ, не бывает. А точнее буржуазный социализм бывает только в больных головах. И поэтому в "Манифесте коммунистической партии" всякие формы социализма рассматриваются в главе 
"СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ И КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА".

Откройте и прочитайте еще раз "Манифест коммунистической партии до конца. Или хотя бы третью главу........ Хотя, увы, для многих "марксистов", коммунизм все еще лишь литература.

А в Китае, на самом деле, строят социализм с китайской спецификой! А в чем Китайская специфика?

Я отмечу лишь две специфики.

Для перехода к социалистическим (коммунистическим) производственным отношениям, для перехода от капиталистического способа производства к социалистическому (коммунистическому) способу производства необходимо достижение определенного уровня развития производительных сил общества и производительности общественного труда!
Иначе у вас социализм (коммунизм) получится лишь на бумаге или в больных головах.

Вот одна из специфик Китая состоит в низком уровне развития производительных сил в масштабах многомиллионной страны!!!
Или
Одна из специфик Китая состоит в низком, в недостаточном уровне развития производительных сил и производительности общественного труда в масштабах многомиллионной страны для перехода от капиталистического способа производства к социалистическому (коммунистическому) способу производства.

Для создания современных производительных сил, и для достижения высокой производительности труда, без чего, повторяюсь, никакой социализм (коммунизм) НА ПРАКТИКЕ НЕВОЗМОЖЕН, Китай очень мудро использует и задействовал возможности и ресурсы мировой капиталистической системы!!!

Собственно,здесь Китай повторяет опыт СССР в двадцатых - тридцатых годов прошлого века. Это первая специфика.

Вторая специфика. Вторая специфика так же связана с производительными силами общества.

Собственно, необходимый уровень развития производительных сил и производительности труда для ПЕРЕХОДА к социалистическому (коммунистическому) способу производства создает, или, должен создавать капитализм!!!

Однако в силу ряда обстоятельств, в Китае не были созданы производительные силы и производительность общественного труда необходимого уровня.

В настоящее время необходимый уровень производительных сил и производительности труда приходится создавать в специфических условиях, в условиях власти коммунистической партии, или партии, которая называет себя коммунистической, и в своей программе провозгласил переход к коммунистическим (социалистическим) производственным отношениям.

Или, как в свое время сказал В. И. Ленин: государственный капитализм при коммунизме или, государственный капитализм при власти коммунистической партии.

Собственно, что мы теперь знаем точно из практики СССР и Китая, и что мы должны добавить в развитие марксизма, так это учение о государственном капитализме вообщем, и о государственном капитализме при коммунизме в частности, как о необходимом, НЕИЗБЕЖНОМ ЭТАПЕ на пути развития, перехода от капитализма к социализму (коммунизму).

При желании можно найти и другие специфики в развитии китайского общества. Но я нашел важным указать только эти две.

На мой взгляд, несмотря на бурное, с точки зрения многих, развитие Китайского общества на современном этапе, Китай так же, как и СССР после 1961 года, придет к той точке развития, когда возникнет необходимость ПЕРЕХОДА от государственной формы общественной собственности к общественно персонализированной собственности.

Другими словами, Китай, как и СССР, придет к необходимости ПЕРЕДАЧИ государственной собственности непосредственно народу: все членам общества вместе, и каждому конкретному члену общества в отдельности.

Будем наедятся, что Китай успешно преодолеет этот переход!!!

Ս.Ղանդիլյան /Сурен Гандилян/
=================================
ПЕРЕХОД К НАРОДОПРАВИЮ - ЦЕЛЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

Очень актуальное суждение Сурена Гандиляна (активист Инициативной политической группы "Народоправие"), с которым нельзя не быть солидарным, если правильно понимать написанное В.И.Лениным в работе "Государство и революция", если рассуждать о социализме, будучи активно сопричастным к движению "Народоправие", набирающему в России политическую силу.

Почему к движению "Народоправие"?

Получить ответ на этот вопрос можно, если изучить коммунистическое и пролетарское движение России и признать, что политические группы, устремлённые к народоправию, есть подлинно революционные.

Можно уверенно предположить, что несмотря на драматическую ситуацию в России, сложившуюся за четверть века до 100-летия Великой русской революции: у власти капиталистический олигархат, а подавляющее большинство народа находится в экономическом рабстве, верные целям революции трудящиеся соберутся в единую политическую силу "Народоправие" и совместно с китайскими коммунистами пойдут по пути "ПЕРЕДАЧИ государственной собственности непосредственно народу: все членам общества вместе, и каждому конкретному члену общества в отдельности".

А.В.Чижиков, Фонд "Центр марксистских исследований".

Заголовок сайта

Да изметем простащината и антипартийноста от ръководството на БРСП!

Последния пленум на НК на БРСП бе върхът на  простащината и нейните носители.Главен изразител на тази тенденция в ръководството на партията естествено бе само-влюбилият се  в поста „първи” съпредседател Тодор Жеков. Пред всички и най-вече пред един младеж, който той не позна /член на НК!/ и официално запита кой е, но който притежава знания далеч превъзхождащи неговите, да кажеш  и да си въртиш китката на ръката :”Той нали нещо не е в ред” е наистина много долно.Някой някого „яко на помпил”,да се подиграваш за временно затруднение в речта на някого също е израз  на лошо възпитание.а  дебелашките подмятания за критикуващите го, бяха основното му оръжие. На фона обаче на неговите поддръжници в лицето на Тончо Бонев,Силияна Тодорова и  Саша Атанасова, той грееше като месечина в тъмна нощ. Защото „компетентността”на Тончо силно смущава,”познанията”на Силияна по Устава и в политиката поразяват, а наглостта на Саша Атанасова да отрича фактите е смайваща. Последователи и приятели се вижда ,че Тончо има, ама не за партията, а против партията,никого в партията не е поканил,но това не пречи да пише, че Васил е изгонил някого от неговите в  партията /”той с това само се занимава”/.Противникът на партиите,незаконната държава,незаконната власт, на конституцията, на лекарите които не лекуват, на православната вяра,която иска да замени с йога,привърженикът на йерархията и на новите хора - галактическите му братя е главният  идеолог и приятел на лидеромана  Т.Жеков. Председателят на Националната контролно-ревизионна комисия,Силияна Тодорова, която не и липсва нищо, тъй като е завършила „техникум” по металообработване и курсове за медицинска сестра, в сравнение с идеолога Тончо, само джавка от време на време в полза на подхвърлящите и хлебец велик „председател” и неговата нова изгора, направена тайно и подмолно член на оперативното ръководство на партията- Председателството от нейният възлюбен. Нищо, че има член 1 от Устава, забраняващ избора на такива хора в Председателството, ама нали е „фиктивно” съсобственик на фирма и съуправител, явно може. Съмнявам се фиктивни пари от експлоатацията и печалбата на наетите работници и фирми в СПА-центровете на 4-те хотела в „Златни пясъци” да влизат в сметките й! Нито едно заседание на комисията й, нито едно съвместно тълкуване на член на Устава,нито едно колективно решение вътре в комисията доведено докрай, няма нарушения на Устава от никого, пълна хармония цари в НК и НКРК на БРСП. А, всъщност партията се топи и линее след VІ-тия си конгрес и единия от лидерите  само прави сметки за собственото си оцеляване.

Време е за фронтална атака срещу посредствеността и антипартийноста в партията. Време е, който е дошъл в партията с цел да руши, да си ходи, който си няма представа от задължения и права, да слезе на по-ниско ниво, капиталистите в оперативното ръководство да се снемат незабавно, а лидероманията в партията с най-демократичния Устав  от времето на зараждането на ком.партии до сега, приета и действаща единствено в Българската Работническо—Селска Партия, веднъж завинаги да се пресече.Никога БРСП в своята 27 годишна история не е била лидерска партия и няма да бъде! Който иска да бъде несменяем председател да си направи партия,: който иска йерархична структура в партия-да отиде в такава. БРСП е най истинската марксистка партия в България и просташко поведение не може да бъде поведението на членовете  на централното и ръководството. Призовавам всички членове на партията на безкомпромисна борба за очистването на партията от нечестните и корумпирани ръководители, за подмладяване на партията, за спазване духа на Устава и програмата на партията, за свободата да членуваш в идейно течение,което отговаря на вътрешните ти морални убеждения и ценности, а организационно да си част от една единствена Българска Работническо-Селска Партия. Да живее БРСП-партията на работническата класа и за социалистическата алтернатива! Да живее великото учение на Маркс, Енгелс,Ленин, Благоев и на всички техни последователи и творци развивали и развиващи тяхното учение.

Васил Жеков-един от основателите на партията под № 2, член на НКРК на партията

Уплашен за поста си Тодор Жеков дойде във Варна!

               Вероятно, вследствие на получените покани за VІ редовен пленум на БРСП, все още съществуващия в архивите на СГС, като съпредседател на НК Тодор Жеков, изненадващо пристигна в гр.Варна на редовното заседание на ръководството на местната организация.

                И избълва поредните лъжи. На минута по две.Сетил се господина да обяснява как и кой „провалил” V –тия пленум на НК  в София на 02 април 2017 г. - три и половина месеца след пленума??? Мисли господина, че ние във Варна сме шарани. Ние бяхме там и видяхме кой напусна пленума по някое време- същия господин, който сега обвинява другите.  Целта беше ясна-да се опита да провали насрочения за 5-6 август редовен пленум на НК на партията.

               Но хитреца не забрави за кой ли път да честити на избрания председател на Варненската организация др. Венецков. То не беше честитки, то не беше подмазване с надеждата Наско да го подкрепи- ще се разбере на 5,6 август на пленума. Не вярвам колегата ми, да му се върже на акъла. Беше ми много забавно да гледам този смешник в ролята на ласкател.

               Чете и препрочита фалшивия/ не приетия, за който беше необходим 1 час, за да се приеме/ дневен ред на пленума, лъга по всяка точка, че нито една точка не била там разгледана,което естествено не е вярно, дори успя и подведе и Атанас Венецков, че той не докладвал по точката за финансите на партията. Вярно и на мен не ми хареса доклада на др.Венецков, беше много кратък и в момента си помислих, тъй ли пък не можа да цитира точната сума, за която стана въпрос, но си премълчах, защото причините за не събиране на членския внос не бяха в него, а в тъй наречения съпредседател, който беше напуснал вече залата. Не бил писмен доклада-че къде в Устава е записано доклада на гл.касиер на пленумите да бъде писмен? Той като съпредседател няма писмени отчети, от членовете на НК ще иска писмени отчети! По решението на пленума да бъдат избрани новите членове на НК- не били присъствали- никъде в устава не е записано такова изискване- Става въпрос за много стар член на партията –още от 1992 година и за не по-малко познат на всички друг член на предния Национален Комитет.Да, за нови непознати хора е правилно, но за двамата новоизбрани другари е смешно да не се зачетат представените саморъчни декларации. Но те бяха зачетени и избора направен напълно по правилата. Царя /пленума/ реши, ама пъдаря /Тодор Жеков/, като научи какво мисли Ив.Гецов за него,  отказа да внесе документите от пленума и избора в Съда. Между впрочем, така направи и след ІІ-рия пленум за Йордан Жеков. Много му са мили самонапусналите членове на НК, поради неплащане на членския внос, на които горките не Устава , а Васил Жеков- този „изрод” им искал членския внос, не влизайки в положението им. А какви големи хора били- не да им искаме членски внос , а на ръце да сме ги носили. Преподавал единия сега в Украйна- представете си, кой и какво преподава от България на фашисткия режим в Украйна- на кого е позволено? Че, остави всичко, ами и лошата Бетовска не била поканила Д.Метаксов на пленума в София- а той защо не го е поканил, пък и защо трябва да се кани самонапуснал партията???/. Естествено, че и това не вярно, на пленума Бетовска ми каза ,че го е поканил и го очакваше. А пък още по-лошата Антова, когато и прехвърли отговорността да докладва за усилията ни за създаването на „Единен комунистически блок” ЕКБ в качеството си на председател на предизборния щаб, представете си, дъвчела дъвка!!! Чудо голямо! Дали и завиждаше, че е млада и има зъби и може да дъвче, за разлика от нас ,не се разбра. Или пък трябваше мирно да застане /както Силияна му се мазни  след всяка дума сега, аз знам защо/  и на висок глас да рапортува-въпреки,че няма грам вина-Другарю председател, аз съм виновна за провала! Вместо това тя заяви, че той е виновен за скриването на предложението на Боян Киров! Как няма да обвиниш  днес такъв заместник в провала на пленума? Заслужава си! И ДимитриЧка и тя такава, поканих я да дойде, когато АЗ реших, тя имала работа. Как ще имаш работа, в София съм дошъл /вярно без предварително известие! /АЗ,ВЕЛИКИЯ ОБЕДИНИТЕЛ, а Вие работа ще имате, Г.Димитров ще чествате? ДимитриНка му казала: Аз тази партия съм напуснала, ти с нея обединение ще правиш-без мен! Браво на тези достойни ЖЕНИ!

               Господина нареди, всеки новопостъпил  в партията с автобиография….И пак тази лошата Антова –нямала адрес! Казвам му-в адресната книга на членовете на партия има адрес, това че ти се сети да контактуваш с членовете на НК след като ти запари приближаващия огън към задника ти, е твоя вина. Няма  адрес  твоята госпожа в молбата, господине!   Попитах го и му вадя Устава, да посочи къде го има това с автобиографиите  и другата му глупост , ама той вика,че го имал……….!!! Кат го имаш,що си измисляш, нали знаеш,че трябва да се спазва , а като искаш промени, знаеш къде се променя Устав?

               И още една дузина лъжи-напомни ми за бай Петко –личен състав на „Заводски строежи”- Девня, викахме му Петко-минутата, защото лъжеше работниците на всяка минута, този, днес, го надмина, лъжеше по 2 лъжи на минута.За обединението с БРП/к/ той действал на база на решение на ІV пленум, което не се отнася за обединение в една партия с някого си,а за предизборен съюз, що хвалби за този незаконен пленум в Добрич-трябвало му само един да се подпише още за да станат 8 човека и да могат да ме изключат от НКРК, ама видите ли А.Венецков не отишъл в Добрич и не станали 8. Как ще Ви трябва само един, като от 11 члена заедно със самонапусналите 6-тима редовни членове на НК не бяха на „пленума” в Добрич- питам аз? От НКРК сме били изпратили на неплатилите членския си внос писма ,че са изключени- тук уместно С.Тодорова му направи забележка, че писмата не са изключване , а предупреждение за самонапускане. Двамата твърдяха ,че те самонапусналите, носели парите за членския внос в Добрич, ама нали Венецков не отишъл / вменяват му вина/, нямало кой да им вземе парите за членския внос за 2 години половина назад. Ами що не ги взехте и после да ги предадете на Венецков, както направихте за Мирослав? ЛЪЖИ,ЛЪЖИ без край. Пълен невежа сме избрали за съпредседател, нямам думи и още и още лъжи-няма смисъл да оборвам всяка една.

               Що се ядосваш ми викат всички, ще получиш удар,ще се разболееш, ми викат Ирина и Мария. Ами не мога да търпя канонадата от лъжи, какво да правя?  Левски и Ботев си отидоха млади-зелени, заради едната идея за свободата на този народ/ друг е въпроса дали заслужаваше този народ/, аз съм на 74 години, заслужава си човек да не стане кепазе на тези години и да защитава ИСТИНАТА, колкото и да му струва това, след като цял живот е презирал лъжата и е влязъл в партия тогава, когато човек имаше възможност да си избира справедлива и НЕ ЛЪЖЛИВА партия. Още повече ,че тя се зачена в моя дом! А този хитър лъжец, след като на ІV пленум му направих много спокойна и аргументирана  критика, един месец преди V пленум, разпратих до всички членове на НК и НКРК моите забележки по неговата работа с искане за оставка, по Тодор Живковски ми предлага  чрез д-р П.Бетовска, да ме направят почетен председател на партията. Как да се съглася при такъв съпредседател лъжовен, аз не се виждах като чучелото отгоре, а отдолу ЛЪЖА ,СЛЕД ЛЪЖА, съпредседател, който така умело лъже, съпредседател ,който  са му  изтекли  мандатите за тази длъжност, съпредседател, който руши дисциплината в партията, когато в замяна недисциплинираните го подкрепят!

               Но съгласно неговите разбирания за живота, като напускаше  пленума ми заяви-всички чуха-ГЛУПАК! Не му мина номера с предложението и станах от БРАТ на ГЛУПАК! Дали е бил прав-ще покаже времето!

               Това написах да се знае и подписах аз, Васил Жеков,”другарите” ме заплашват със разправа, със смърт, като предател и т.н. Аз съответно постъпвам, както е правилно, писах до прокуратурата, сега ще заведа дело в Съда срещу написалият заканата.

Понеделник, 17 VІІ 2017 г. гр.Варна                                                                                    подпис:

               PS: И още една лъжа ,която умело разпространява господина.Не му били минали мандатите, на ІV конгрес не бил той избран, а аз. Абсолютна лъжа, протокола е в мен! След избирането му, веднага още докато с него сме на трибуната, идва при мен с молба- впиши се ти в протокола до Съда,тъй като аз имам проблем с правосъдието, пък аз ще съм си председател, фиктивно се пиши ти. Не се обърна към хората в залата да им каже, че не може да бъде избран за председател, да изберат друг! Изпълних молбата му, във всички документи ,които са в архива при мен с изключение  до Съда, се е подписвал той.Всички от партията знаят ,че през този период той беше председател. Сега му е изгодно да каже, че не бил председател тогава, като че не ние избираме председателите си,не ние следим Устава си и смятаме мандатите, а Съда. Имахме и такъв случай –ние избрахме Георги Иванов за председател, Съда вписа Петър Йорданов, колко тичане, докато изправим грешката им! Признаха си и излезе в ДВ. Съда е институция, а дали БРСП е справедлива партия, на тяхното ниво, да отсъди, кой е избрания и действащия председател тогава?

Лидероман и бизнес-дама,

тайно,бавно и методично са разяждали БРСП отвътре.

            Българската работническо-селска партия в своята 27 годишна история е срещала какви ли не трудности, но такава като последната за първи път. Наказвахме,сменихме първия председател Станчо Станчев, после простихме, лесно и без проблем се отървахме от Чуде Георгиев и компания, само с една молба до СГС изправихме грешката с Петър Йорданов, а по-късно той  сам се отказа от партията. Поради антитоталитарната същност на Устава на партията и поради навременното пресичане на такива опити в партията, никой не е допускал, че думата ЛИДЕРОМАН, тъй често изричана  от последния председател и съпредседател на партията Тодор Жеков срещу ръководителите на другите ком.  партии, всъщност след време ще се отнася и за него. Не допускахме, защото в рамките на тези негови три мандата, съвсем отговорно и демократично, със негово съгласие, временно за председател на партията беше избран Найден Найденов, който обаче направи опит да прокара социлдемократическа  програма на партията и за това беше върнат отново Тодор Жеков. Удобният Тодор Жеков, през всичкото си време на председателстване до VІ конгрес на партията избягваше идеологическите спорове в партията, дори ни препоръчваше  да не се занимаваме с Маркс, Ленин и особено със Сталин,Благоев,ние  разбирахме че той не е чел нищо от тях и смятахме, че за това не взема позиция, пишеше се комунист, но всъщност всичко го издаваше, че не е! На ІV конгрес проведен във Варна, на който присъства делегация от 4-ма комунисти от ГКП /м.-л./опитните,врели и кипели в гражданската война стари комунисти, веднага го разбраха и вечерта ми казват: „Вашият председател не е комунист!”Посетихме с него конгрес  на Нова демократична  младежката организация на Турция в гр.Измир, бях подготвил едно прекрасно приветствие подписано от него/изобщо всичко каквото съм му представял- писма,декларации, той подписваше без забележки/, проблеми нямаше. Опита се  само веднъж да подготви една декларация за един трети март- пазя я още в архива, за спомен, от автор, завършил вероятно някое ПТУ в Добрич. Той навсякъде се хвали, че е завършил в Щатите, човек като не го познава си мисли брех, този е завършил висше в Щатите, ама ако се сети да пита за английския му, ще разбере как нагло лъже. Отиде веднъж с неговия приятел от Добрич, Дончо Кондов-управител на клона на БРС в Добрич на посещение в Истанбул по покана на Народен фронт за три дена,върнаха се след втория ден,без контакти, явно не е им било интересно, само скъсаните обувки на баш председателката на фронта им направило впечатление . Ходихме на няколко обиколки из България, по време на Найденов и после с него,/които повтаря както развален грамофон  много години след това/,търсехме хора, агитирахме,създавахме организации, ценях неговите ораторски способности. Но… всичко до VІ конгрес! Някой му беше написал встъпителното слово за конгреса-той дотогава нищо не е писал, той винаги се е изразявал устно с общи приказки, понякога банално повтарящи се,казваше каквото имаше да казва. И когато прочете,че нашата партия била „социалдемократическа”, някой от гостите струпани около вратата,шумно си заминаха…Аз се опитах да потуша скандала с опровержение,че вероятно е допуснал грешка, но той не се извини, а започна да ме обвинява ,че съм го прекъснал. Нещо се беше случило. Тогава не разбрах. Едва тези дни разбрах промяната. Заедно с поредната му приятелка е настъпила промяна в идеологически план. Е няма как да спиш с бизнес дама, с класовия противник,  да се ползваш от нейните пари за екскурзии до прекрасните места на родината и Европа, а през деня да представляваш и да се бориш за идеите на пролетарската класа. Саша Димитрова Атанасова- представена на нас като учителка, а в същност и бизнес дама, управител и съдружник във фирма” М11-ООД” явно е помогнала за доклада  и е вписала нейното разбиране за лява партия. Нямам идея как дамата съчетава, учителската длъжност с бизнеса си, но това че нито тя,нито Тодор Жеков,не ни казаха, а скриха  истинските отношения между тях и бизнеса на дамата, доведе до избирането им на двамата,мъж и жена,в председателството на партията. А съгласно Устава чл.1 буква „б”: „Не може да бъде член на Председателството на НК на БРСП лице , което в стопанската си дейност ползва наемен труд. Изключения -- само по решение на Националния комитет” .Едва при подготовката за първи май тази година думите и „че не мога да дойда, взели сме СПА-услугите в 4 хотела в Златни пясъци”, ме жегнаха.Като каква, си мисля месец-като наемен работник или съдружник във фирма-тези дни се оказа, като съдружник! И този човек,тази дама, проникнала в партията,чрез съпредседателят Тодор Жеков с заявление –молба, различна от шаблона приет за тази цел, измислен от Тодор Жеков, вероятно нарочно, в която има много думи, но липсва най важното за класова партия-класовата му същност: работник,служител,учащ,име на фирма в която работи или учебно заведение, липсват. Тази бизнес- дама е най-активна в опитите за разцепване на партията. Тайно и подмолно съпредседателят на партията е вкарал в Председателството и НК и сега двамата правят опити за обсебване на партията.             Лидероманията на Тодор Жеков с всеотдайната подкрепа на поредната му приятелка-бизнесдамата  г–жа Атанасова, цъфна като  майска роза след като му поисках оставката на ІV и V пленум на  НК. Причините: провалени две участия в парламентарни избори за партията, едно участие в  президентски избори и неизпълнени решения на втория,третия,четвъртия, а сега и на петия пленум. Още една важна причина: Устава ни предвижда най много два последователни мандата на един пост за всички изборни длъжности. А господина е трети мандат председател,съпредседател.Месец преди пленума изпратих писма на всички членове на НК и НКРК с причините за исканата оставка. На петия пленум във София, когато взе думата да отговаря,мина покрай мен с думата „глупак” и напусна пленума с думите „Или аз или той” Явно изненадан, че не приех поканата да бъда избран за почетен председател, която др. Бетовска ми предложи от името на двамата.Той си е е мислил,че ще ме подкупи с пост и затова нито е отговорил през тези 20 дни ,нито се е подготвил за пленума. Оправда се,че не сме му дали думата-егати оправданието. Пленума си продължи работата, протоколчика /Саша Атанасова/ продължи с протокола.Чакам решенията на пленума в частта „избор на нови членове на НК на местото на самонапусналите” да се внесе в СГС, след двадесет дена получавам кратко и ясно съобщение от въпросната дама-протоколчик: „Няма да има протокол, пленум е нямало, няма решения! Срединския Ердоган надмина Истанбулският, оня поне призна че имаше преврат, този вика”нямаше пленум в София” и назначи съвсем сам нов „пленум” в ………………..Добрич !?!?!.  Съпредседател човека, можеше и в с.Средина да го назначи, що да си харчи парите за път, след като има будали да си плащат. Колко пъти съм го критикувал, че не се обажда по телефона на никого от НК, а той „ Те да ме търсят!”.  Та „семейството” и Деян Петров от Плевенското село Вълчитрън/който по негови думи щом чуел за обединение и с ДЯВОЛА щял да се обединява/ значи капиталисти,наемни работници-само да чуе  Деян и веднага е готов/, са единствените  членове на НК на „пленума”. Председател и партийна дисциплина, що да не покани и тримата самонапуснали, че другите редовно внасяли членски внос, а тези явно са мислили ,че са миропомазани и  дори след писменото предупреждение от НКРК не са внесли нищо. Какъв само сигнал дава господин управляващият БРСП- какъв устав, какъв членски внос, какво предупреждение от НКРК –аз съм устава, аз съм шефа, аз казвам кой е член на НК и кой не е! От тримата успява да прикотка двама- ама пак няма кворум? Пък за да изключи Васил ,дето му бърка работа, му трябват 2/3 от членовете на НК- тоест 8 члена . „Нищо и с 5 човека пак  ще го  изключа, да види други път как се критикува”-решава лидеромана. На пленума присъства и председателят на НКРК- този дето трябва да следи за правилното прилагане на устава! Ех,погрижили се хората да затворят устата и на нея, бизнес –дама е това ей, не лукава глава- наемен работник или служител или пък селянин!!! Вярно, насадила се в чуждо гнездо, скрила факта,че експлоатира наемни работници, ама с пара всичко се решава! Тъй си мисли мадам Атанасова, ама дали партията на наемните работници,служители и работници на село, ще гледа безучастно на случващото се!?!? Надявам се, че всеки ще си получи заслуженото на следващите пленуми и конгреси.       Година и половина след VІ конгрес  тази двойка и най-вече Тодор Жеков само мрънка, защо на конгреса съм предложил съпредседателството с Пенка Бетовска,тя какво правела .Моя отговор винаги е бил –тя прави нещо,ама ти нищо! А,тя идеята се роди след няколкото ми поставяния в предматова ситуация, в качеството ми на „родител” на тази партия. Този човек има големи амбиции, неподплътени със знания и отдаденост в партийната работа и когато се получи срив,осъзнавайки,че партията не може да отговори на амбициите му, ми предлагаше да се отказваме,да изоставяме партията, тоест да я затриваме.За него явно не е проблем, но за мен- кой родител си остава детето на произвола.Та тази партия е зачената в градския шахматен клуб по идея на Станчо Станчев с която аз се съгласих, премина през моя дом с участието на още двама кандидат –майстори Димитър Душев и Петър Дицов и се учреди на поляната на Аладжа манастир от 58 човека, на 21 април 1990 г.!? Тъй, че се налагаше да го успокоявам, убеждавам и моля да не напуска. Що не се откаже сега-партията няма да се обезглави! Защото няма да има  усещането за незаменяемост, лидероманията го тресе здравата. От началото на тази година се втурна с голям хъс, в една прецакана още в началото иначе добра стратегическа идея. Прецакана от такива ,като него и с негово участие в желанието си ама веднага,веднага да имат представители в НС. Е, спечелиха 0,27%, а ние подкрепихме ПП”Възраждане” и от раз направихме 1.11%. Но, това е друга тема, за друг път, но все в същия стил, решена от него, без да иска съгласието на НК, на другият съпредседател, на Председателството. Лъжи и напразни повиквания,напразни пътувания и срещи, уж за обединение, а цялата работа бе да привлича членове и нечленове на НК на негова страна, за да си запази поста. Долна работа на една дребнава душа с големи амбиции.

       „„Сладко нещо е властта, ама не е по мяра всекиму. На дребни души власт не трябва да се дава! Тя приляга повече на широка, блага душа. Голяма като земята, що тъпчем. Щото нея я носи човек, дето се е учил на търпение, на дисциплина и знае половината от туй, що има,” 

Из „Обич”-Продължение на  „Алтъна”                                                  

 

10.06.2017

Варна                                   основател на БРСП под № 2 в списъка: Васил Жеков

Инициативна политическа група "Народовластие"- В Русия няма истинска марксическа партия!

 

Wolfgang Schumann что это такое: авангардные политические группы пролетарского класса ? Уважаемый Wolfgang Schumann! Спасибо за вопрос. Действительно, надо разобраться в сущности национальных и мирового коммунистического движения. Насколько они однородны, кто в условиях коммунистической многопартийности является авангардом, кто "хвостистами" (по выражению В.И. Ленина), а кто "болото" (опять таки по выражению В.И. Ленина). Поскольку Россия, несмотря на предательство КПСС, распад СССР и стран СЭВ, как ни покажется парадоксальным, остаётся по объективным основаниям передовой по уровню удерживаемой планки практического и теоретического марксизма. В России 20 компартий КПСС, не мало движений и сообществ декларирующие себя коммунистическими и социалистическими. Разобраться в том, кто в них "болото" и "хвостисты", а кто авангардные политические группы можно с помощью методологии марксизма, критически исследуя программы и основополагающие документы. Фонд "Центр марксистских исследований" провёл мониторинг и анализ программ и документов основных фигурантов коммунистического движения России. Установлено: организационного коммунистического движения в России и мире нет. Такая констатация даёт основание для вывода: официальные компартии России не являются марксистскими, а значит, авангардными. Свято место в стране Великой русской революции быть пустым не может! По естественно объективным основаниям авангардом следует считать революционные политические группы пролетарского класса России, следующие целям революции, руководствующиеся научным марксизмом и выражающие коренные интересы пролетарского класса. Такие политические группы в России есть! Их несколько. Их деятельность ранжируются по глубине соответствия марксизму и мере соучастия в практике марксизма, в части научного оформления творчески развиваемых его положений. Передовая, наиболее революционная по выражению мышления и мировоззрения - Инициативная политическая группа "Народоправие" (с декабря 2015года) , до этого времени действующая как Инициативная политическая группа "Новые Коммунисты". А.В.Чижиков, Фонд "Центр марксистских исследований".

Край на разговора

Напишете съобщение...

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now